www.oefenrooster.nl

Oefenrooster.nl is een online programma waarmee u snel en eenvoudig oefeningen, dienstroosters, groepen en andere belangrijke informatie voor de brandweermensen in uw post beschikbaar maakt. Zie het programma als een online informatieboekje met alle relevante informatie van de post voor het lopende jaar. Oefendata worden overzichtelijk per maand weergegeven met alle relevante gegevens op een rij. Uw korpsleden zien in één oogopslag in welke week ze dienst hebben en tijdens de vakantie periode heeft u direct een beeld van de beschikbare korpsleden per week. Oefenrooster.nl kan ook gebruikt worden op Regionaal of cluster niveau voor alle posten binnen uw regio. Via het Admin account kunt u makkelijk onderstaande onderdelen (online) beheren.
   
Oefenrooster - Loginscherm 

Login scherm


Iedere gebruiker krijgt een eigen login waarmee hij toegang krijgt tot het programma. Afhankelijk van de bevoegdheden kan deze gebruiker ook wijzigingen doorvoeren in het programma. Iedere gebruiker kan zijn eigen gegevens wijzigen, dit kan bijv. een nieuw telefoonnummer of email adres zijn, maar ook de periode waarin hij of zij op vakanties is, en dus niet beschikbaar voor het korps.
   
Oefenrooster - brandweer maandoverzicht oefeningen 

Maandoverzicht


Het maandoverzicht laat zien welke oefeningen er voor die maand gepland staan, via het pull down menu boven in de werkbalk kan men eventueel van jaar wisselen, en door op een bepaalde maand in de linker kolom te klikken kan men de gewenste maand selecteren. Standaard wordt altijd de actuele maand weergegeven. In het overzicht wordt het weeknummer en de datum weergegeven waarop de oefening gepland staat, en welke oefengroep de oefening gaat draaien. Daarnaast wordt per oefening aangegeven wie de oefening moet voorbereiden, wie de oefenleider is en wat het thema van de oefening is. Als men met de muis over de knop DETAILS gaat komt nog aanvullende informatie over deze oefening naar voren, zoals locatie, tijdstip van vertrek en eventuele namen van deelnemers. Door op de datum van de oefening te klikken kan de oefening automatisch worden overgezet naar de agenda op uw smart Phone, of naar bijv. Outlook.
  
Oefenrooster - brandweer dienstrooster 

Dienstrooster


Het dienstrooster geef op een overzichtelijke manier weer welke groep in welke week dienst heeft in het rooster wordt dit aangegeven met een " * ". Afhankelijk van de situatie in het korps kan er ook een tweede ploeg worden ingepland tijdens de dag uren, deze groep wordt aangeduid met een "+ ". Naast de dienstdoende ploegen kan men ook aangeven welke bevelvoerder die week BVD (Bevelvoerder van dienst) is. De planning wordt per kwartaal weergeven, waarbij in de rechter kolom kan worden aangegeven of in een bepaalde periode bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden of dat de dienstweek in een schoolvakantie valt,
  
Oefenrooster - brandweer vakantieplanning 

Vakantieplanning


De vakantieplanning laat zien wie er tijdens de vakantieperiode wel of niet aanwezig is om dienst te draaien. Vakanties kunnen eventueel per dagdeel worden ingevoerd (Ochtend, middag en avond), Mensen die normaal buiten de plaats werken kunnen tijdens de vakantie bijv. juist wel beschikbaar zijn. Met rood wordt aangegeven wanneer iemand niet beschikbaar is, met groen wanneer juist wel. Men kan kiezen uit verschillende overzichten op basis van functie. Wil men bijvoorbeeld weten of er voldoende bevelvoerders tijdens de bouwvak beschikbaar zijn, dan kiest men in de linkerkolom op het overzicht "Vakantie bevelvoerders". In elk overzicht worden altijd alle totalen van de andere functies ook weergegeven. Met Oefenrooster - vakantieplanning komt u nooit voor verrassingen te staan.
  
Oefenrooster - brandweer groepsindeling 

Groepsindeling


Geef overzichtelijk de indeling van de verschillende ploegen in uw post weer. Maak oefengroepen aan de door de ploeg op te delen in bijv. een A + B groep. Door op de Groepsnaam boven de ploeg te klikken kunt u eenvoudig een email sturen naar alle leden van deze groep of klik op de linkjes onderin de pagina om een mail te sturen naar de hele blusploeg of zelfs het hele korps. Met Groepsindeling heeft u snel een overzicht van de groepen met bijbehorende functies, en kunt u snel voor bijv. een oefenavond nog wat laatste berichten doorsturen naar alle betrokkenen.
  
Oefenrooster - brandweer Korpsleden 

Korpsleden


Alle adresgegevens van u korpsleden overzichtelijk en up to date bij de hand. Korpsleden kunnen hun eigen NAW gegevens, telefoonnummer en email adres wijzigen, hierdoor beschikt u altijd over de laatste wijzigingen. Hoe vaak veranderd er wel niet een mobielnummer of email adres, door de korpsleden zelf de NAW gegevens te laten beheren zullen deze gegevens vrijwel altijd up to date zijn. Door op het email adres van een korpslid te drukken kunt u snel een email naar iemand sturen, via de APP kunt u tevens direct iemand bellen door op het telefoonnummer van de betreffende persoon te klikken.
  
Oefenrooster - brandweer Functies 

Functies & Specialisaties


Weet u uit het hoofd welke functies en specialisaties uw korpsleden allemaal hebben ? Of iemand Chauffeur is of bevelvoerende gaat meestal nog wel, maar weet u ook alle specialisaties die korpsleden hebben. Via Functies & Specialisaties hebt u snel overzicht van alle korpsleden. Achter de naam staat de functie binnen het korps vermeld Manschap, chauffeur of bevelvoerende, met daarachter informatie over welke overige specialisaties korpsleden hebben. Deze informatie kan is met name nuttig als u bijv. een specifieke oefening voor WVD'ers of bijv. OVR'ers (oppervlakte redders) wilt uitzetten, u ziet direct wie voor deze oefening moet worden ingepland.