Bedrijfsprofiel ESTEDE | Business Solutions BV:


ESTEDE ontwikkelt en verkoopt al sinds 2006 vanuit Aalten software voor onder meer de brandweer- en de regionale crisisbeheersing organisatie.

Terwijl andere softwarepakketten ontstaan zijn vanuit de behoeftes van de regio, is oefenrooster ontwikkeld door brandweermensen zelf. Ons doel is om er voor te zorgen dat u als Postcommandant, Oefencoördinator of brandweerman met onze software grip krijgt op de organisatie en informatie binnen uw post of cluster. Hierbij willen we voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, en daarom houden wij het simpel, geen overbodige informatie maar alleen informatie waar u wat mee kunt.

Oefenrooster is dan ook ontwikkeld vanuit de praktijk, met als doelstelling eenvoudig, makkelijk en snel de dagelijkse informatie te presenteren die nodig is voor u als vrijwilliger of beroeps brandweerman. Aan de basis van Oefenrooster.nl staat Fränklin Stump die zelf al meer dan 17 jaar vrijwilliger is binnen korps Aalten. Naast zijn functie als bevelvoerder is hij ook oefencoördinator binnen de post.

Kortom, oefenrooster.nl is ontwikkeld voor en door brandweermensen op de werkvloer

In het dagelijks leven is Fränklin ondernemer en ontwikkeld zijn bedrijf Spectrum Technologies Europe hard- en software die binnen de agrarische sector gebruikt wordt voor het doen van klimaatonderzoek, en het maken van ziekte- en groeimodellen voor planten. Vanuit die hoedanigheid - en zijn positie als vrijwilliger bij het korps Aalten is de link naar het ontwikkelen van oefenrooster.nl snel gelegd. Voor meer informatie over Spectrum Technologies Europe bezoek de website www.specmeters.eu